Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Taxaceae
Taxus
Taxus baccata L. (Az.Qaraçöhrə; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Mart;Aprel;
Mart;Aprel;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran dağlığı; Kiçik Qafqaz (çənubi); Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kiçik Qafqaz (şimali); Böyük Qafqaz (Quba); Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (şərq);