Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Pinaceae
Pinus
Pinus sylvestris var. hamata Steven (Az.Qarmaqvari şam; Tr.; En.; Ru.)
Pinus kochiana Klotzsch ex K.Koch;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

0 - 0
Endemik deyil
Kiçik Qafqaz (şimali); Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (Quba);