Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Cupressaceae
Juniperus
Juniperus foetidissima Willd. (Az.Ağıriy ardıc; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

0 - 0
Endemik deyil
Naxçıvan dağlıq; Naxçıvan düzənliyi; Kiçik Qafqaz (çənubi); Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Qobustan; Bozqır yayla; Kiçik Qafqaz (şimali);