Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Liliaceae
Fritillaria
Fritillaria gibbosa Boiss. (Az.Qozbel laləvər; Tr.; En.; Ru.)
Rhinopetalum gibbosum (Boiss.) Losinsk. & Vved.;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;
May;
0 - 0
Endemik deyil
Naxçıvan dağlıq; Naxçıvan düzənliyi;