Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Liliaceae
Tulipa
Tulipa karabachensis Grossh. (Az.Qarabaq tülpan; Tr.; En.; Ru.)
Tulipa confusa Gabr.;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;
Aprel;May;
0 - 0
Endemik deyil
Kiçik Qafqaz (mərkəzi);