Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Iridaceae
Iris
Iris paradoxa Steven (Az.Paradoksal süsən; Tr.; En.; Ru.)
Iris annae Grossh.;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;
Aprel;May;
0 - 0
Endemik deyil
Naxçıvan düzənliyi; Kiçik Qafqaz (çənubi); Kür düzənliyi;