Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Iridaceae
Iris
Iris acutiloba C.A.Mey. (Az.İtikənarlı süsən; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;
Aprel;
0 - 0
Endemik deyil
Kür-Araz ovalığı; Abşeron; Qobustan; Xəzərsahili ovalıq;