Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Iridaceae
Iris
Iris alexeenkoi Grossh. (Az.Aleksey süsən; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;
Aprel;May;
0 - 0
Qafqaz endemidir
Bozqır yayla; Kür düzənliyi;