Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Cannabaceae
Humulus
Humulus lupulus L. (Az.Adi xamırmaya; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;
İyun;İyul;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran dağlığı; Lənkəran ovalığı; Zuvand; Kiçik Qafqaz (çənubi); Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kiçik Qafqaz (şimali); Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (şərq); Alazan Əyriçay vadisi; Bozqır yayla; Samur Şabran ovalığı; Böyük Qafqaz (Quba);