Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Lamiaceae
Melissa
Melissa officinalis L. (Az.Dərman bədrənci; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

0 - 0
Endemik deyil