Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Lamiaceae
Mentha
Mentha aquatica L. (Az.Su yarpız; Tr.Su nanesi; En.Water Mint; Ru.Мята водная)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Avqust;Sentyabr;
Sentyabr;Oktyabr;Noyabr;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran dağlığı; Lənkəran ovalığı; Naxçıvan dağlıq; Kür düzənliyi; Kür-Araz ovalığı; Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (şərq); Böyük Qafqaz (Quba); Samur Şabran ovalığı;