Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Geraniaceae
Geranium
Geranium platypetalum Fisch. & C.A.Mey. (Az.Düzlələkli ətirşah; Tr.Koru ıtırı; En.Glandular Crane's-bill; Ru.Герань плосколепестная)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Çoxillik ot
İyun;
İyul;
0 - 0
Endemik deyil
Zuvand; Lənkəran dağlığı; Kiçik Qafqaz (şimali); Böyük Qafqaz (qərb); Kiçik Qafqaz (mərkəzi);