Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Fabaceae
Astragalus
Astragalus igniarius Popov (Az.Odlu paxladən; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;
İyun;
0 - 0
Endemikdir
Kür-Araz ovalığı; Abşeron;