Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Caryophyllaceae
Silene
Silene lenkoranica Lazkov (Az.Lənkəran qoyun qulağı; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

0 - 0
Endemikdir