Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Fabaceae
Astragalus
Astragalus husseinovii Rzazade (Az.Hüseynov paxladən; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;
Avqust;
0 - 0
Endemikdir
Zuvand;