Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Asteraceae
Inula
Inula aspera Poir. (Az.Dağınıq andız; Tr.; En.; Ru.Девясил шероховатый)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Çoxillik ot
İyun;İyul;
İyul;Avqust;Sentyabr;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran dağlığı; Naxçıvan dağlıq; Kiçik Qafqaz (çənubi); Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kiçik Qafqaz (şimali); Kür düzənliyi; Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (şərq); Qobustan; Böyük Qafqaz (Quba); Samur Şabran ovalığı;