Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Lamiaceae
Scutellaria
Scutellaria galericulata L. (Az.Adi başlıqotu; Tr.Su kasidesi; En.Skullcap; Ru.Шлемник обыкновенный)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;
İyul;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran dağlığı; Kür düzənliyi; Kür-Araz ovalığı;