Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Papaveraceae
Corydalis
Corydalis cava subsp. marschalliana (Willd.) Hayek (Az.Marşal mahmızlalə; Tr.Kırım kazgagası; En.Hollowroot; Ru.Хохлатка Маршалла)
Corydalis marschalliana (Willd.) Pers.;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Mart;
Aprel;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran dağlığı; Lənkəran ovalığı; Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kiçik Qafqaz (şimali); Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (Quba);