Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Papaveraceae
Roemeria
Roemeria refracta DC. (Az.Əyrim laləvər; Tr.Cin haşhaşı; En.; Ru.Рёмерия отогнутая)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

May;
İyun;
0 - 0
Endemik deyil
Zuvand; Naxçıvan dağlıq; Naxçıvan düzənliyi; Kiçik Qafqaz (çənubi); Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kiçik Qafqaz (şimali); Bozqır yayla; Kür düzənliyi; Kür-Araz ovalığı; Abşeron; Böyük Qafqaz (Quba);