Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Lamiaceae
Thymus
Thymus fedtschenkoi Ronniger (Az.Fedçenko kəklikotu; Tr.; En.; Ru.)
Thymus kjapazi Grossh.;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;
İyul;Avqust;
0 - 0
Endemikdir
Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kiçik Qafqaz (şimali);