Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Fabaceae
Vicia
Vicia bithynica (L.) L. (Az.Vifiniya lərgə; Tr.Öküz baklası; En.Bithynian Vetch; Ru.Горошек вифинский)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

May;
May;İyun;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran ovalığı; Lənkəran dağlığı; Böyük Qafqaz (qərb); Qobustan; Böyük Qafqaz (Quba); Samur Şabran ovalığı;