Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Fabaceae
Vicia
Vicia ervilia (L.) Willd. (Az.Fransiya lərgə; Tr.Küşne; En.Ervil; Ru.Горошек француский)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

May;
Avqust;
0 - 0
Endemik deyil
Zuvand; Naxçıvan dağlıq; Kiçik Qafqaz (çənubi); Böyük Qafqaz (Quba);