Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Plumbaginaceae
Acantholimon
Acantholimon fominii Kusn. (Az.Fomin tıs=tısı; Tr.Serhat kardikeni; En.; Ru.Акантолимон Фомина)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

May;İyun;
May;İyun;
0 - 0
Endemik deyil
Kiçik Qafqaz (şimali); Bozqır yayla;