Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Asteraceae
Ligularia
Ligularia sibirica (L.) Cass. (Az.Sibir liqulariya; Tr.Şerit çiçeği; En.; Ru.Бузульник сибирский)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyul;Avqust;
Avqust;Sentyabr;
0 - 0
Endemik deyil
Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Böyük Qafqaz (Quba);