Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Fabaceae
Lathyrus
Lathyrus cicera L. (Az.Qırmızı gülülcə; Tr.; En.Red vetchling; Ru.Чина красная)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;
May;İyun;
0 - 0
Endemik deyil
Zuvand; Lənkəran dağlığı; Lənkəran ovalığı; Naxçıvan dağlıq; Naxçıvan düzənliyi; Kiçik Qafqaz (çənubi); Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Alazan Əyriçay vadisi; Kür düzənliyi; Bozqır yayla; Böyük Qafqaz (şərq); Abşeron; Böyük Qafqaz (Quba); Samur Şabran ovalığı;