Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Fabaceae
Lathyrus
Lathyrus chloranthus Boiss. (Az.Sarı-göy gülülcə; Tr.Yaş imirdik; En.Sweet Pea Lemonade; Ru.Чина желто-зеленая)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;
İyun;İyul;
0 - 0
Endemik deyil
Naxçıvan dağlıq;
Türkiyə, İraq, Qafqaz, Azərbaycan
BAK