Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Liliaceae
Fritillaria
Fritillaria grandiflora Grossh. (Az.İriçiçək laləvər; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;
Aprel;May;
0 - 0
Endemikdir
Zuvand;