Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Salicaceae
Salix
Salix caprea L. (Az.Kolvari söyüd; Tr.Keçi söğütü; En.Goat willow; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Mart;Aprel;
Mart;Aprel;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran dağlığı; Naxçıvan dağlıq; Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kiçik Qafqaz (şimali); Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (şərq); Böyük Qafqaz (Quba);