Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Salicaceae
Salix
Salix alba L. (Az.Ağ söyüd; Tr.Ak söğüt; En.White willow; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;
Aprel;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran dağlığı; Naxçıvan dağlıq; Alazan Əyriçay vadisi; Kür-Araz ovalığı; Samur Şabran ovalığı; Böyük Qafqaz (Quba);