Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Betulaceae
Carpinus
Carpinus × schuschaensis H.J.P.Winkl. H.J.P. Winkl. (Az.Şuşa vələsi; Tr.; En.; Ru.)
Carpinus geoktschaica Radde-Fomina;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

0 - 0
Endemikdir
Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (şərq);