Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Betulaceae
Carpinus
Carpinus betulus L. (Az.Tozağacı vələs; Tr.Gürgen; En.; Ru.Граб обыкновенный)
Carpinus caucasica Grossh.;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Mart;Aprel;
Mart;Aprel;
0 - 0
Endemik deyil
Bütün Azərbaycan;