Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Scrophulariaceae
Verbascum
Verbascum songaricum Schrenk (Az.Cunqar keçiqulağı; Tr.Erçiş sığırkuyruğu; En.; Ru.Коровяк джунгарский)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;
İyul;Avqust;
0 - 0
Endemik deyil
Zuvand; Naxçıvan dağlıq; Kiçik Qafqaz (çənubi); Kiçik Qafqaz (mərkəzi);