Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Brassicaceae
Lepidium
Lepidium perfoliatum L. (Az.Oxlu bozalaq; Tr.Gübreotu; En.Perfoliate Pepperwort; Ru.Клоповник пронзённолистный)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;
May;İyun;
0 - 0
Endemik deyil
Zuvand; Bozqır yayla; Alazan Əyriçay vadisi; Naxçıvan düzənliyi; Kür düzənliyi; Kür-Araz ovalığı; Abşeron; Qobustan;