Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Fabaceae
Medicago
Medicago talyshensis Latsch. (Az.Talış qarayonca; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

0 - 0
Endemikdir
Zuvand;