windows.alert('Invalid column name 'division'.') AZBIMM :: Fəsilələr

Ümumi fəsilə sayı: 16

Ümumi cins sayı: 27

Ümumi növ sayı: 70