AZBİMM (2018), Version: 2.1.1. İnternetdə dərc olunub; http://www.azbimm.az (1 Yanvar)