Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Liliaceae
Tulipa
Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult.f. (Az.Biberşteyn tülpan; Tr.; En.; Ru.)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;İyun;
Aprel;May;İyun;
0 - 0
Endemik deyil
Kür düzənliyi; Bozqır yayla; Qobustan; Böyük Qafqaz (Quba); Xəzərsahili ovalıq; Samur Şabran ovalığı;