Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Asparagaceae
Asparagus
Asparagus officinalis L. (Az.Qulançar; Tr.Kuşkonmaz; En.; Ru.Спаржа лекарственная)
Asparagus caspius Schult. & Schult.f.; Asparagus polyphyllus Steven;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

May;İyun;
May;İyun;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran ovalığı; Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kür düzənliyi; Alazan Əyriçay vadisi; Kür-Araz ovalığı; Qobustan; Samur Şabran ovalığı;