Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Asteraceae
Achillea
Achillea ptarmicifolia (Willd.) Rupr. ex Heimerl (Az.boymədərən; Tr.; En.; Ru.Тысячелистник чихотниколистный)
Achillea grandiflora M.Bieb.; Achillea sachokiana Sosn. ;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;Avqust;
İyul;Avqust;Sentyabr;
0 - 0
Endemik deyil
Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (Quba);