Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Papaveraceae
Papaver
Papaver arenarium M.Bieb. (Az.Qum lalə; Tr.Karagöz; En.; Ru.Мак песчаный)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

May;
İyun;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran ovalığı; Naxçıvan dağlıq; Naxçıvan düzənliyi; Kiçik Qafqaz (mərkəzi); Kiçik Qafqaz (şimali); Bozqır yayla; Kür düzənliyi; Kür-Araz ovalığı; Qobustan; Abşeron; Xəzərsahili ovalıq; Böyük Qafqaz (Quba);