Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Ericaceae
Vaccinium
Vaccinium vitis-idaea L. (Az.Mərcangilə; Tr.Çalıçilek; En.Lingonberry; Ru.Брусника обыкновенная)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;
Avqust;Sentyabr;
0 - 0
Endemik deyil
Kiçik Qafqaz (şimali); Böyük Qafqaz (qərb); Böyük Qafqaz (Quba);