Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Brassicaceae
Lepidium
Lepidium ruderale L. (Az.Yol bozalaq; Tr.Tuzık; En.Narrow-leaved Pepperwort; Ru.Клоповник мусорный)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;İyun;
May;İyun;İyul;
0 - 0
Endemik deyil
Lənkəran ovalığı; Bozqır yayla; Kür düzənliyi; Kür-Araz ovalığı; Abşeron; Qobustan; Samur Şabran ovalığı;