Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Fabaceae
Lathyrus
Lathyrus tuberosus L. (Az.Kökyumrulu gülülcə; Tr.; En.Tuberous pea; Ru.Чина клубневая)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

İyun;İyul;
İyul;Avqust;
0 - 0
Endemik deyil
Naxçıvan düzənliyi; Naxçıvan dağlıq; Bozqır yayla; Kür düzənliyi; Böyük Qafqaz (şərq); Samur Şabran ovalığı; Böyük Qafqaz (Quba);