Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Berberidaceae
Berberis
Berberis vulgaris L. (Az.Adi zirinc; Tr.Kızılkaramuk; En.; Ru.Барбарис обыкновенный)
Qəbul edilib

Qısa təsviri

Aprel;May;
Aprel;May;
0 - 0
Endemik deyil
Bütün Azərbaycan;