Column 'exclusion_reason' does not belong to table . AZBIMM :: Bitkilər

Növlər

Asteraceae
Achillea
Achillea nobilis L. (Az.Nəcib boymadərən; Tr.Binbiryaprak; En.; Ru.Тысячелистник благородный)
Achillea pubescens Willd.;
Qəbul edilib

Qısa təsviri

May;İyun;İyul;Avqust;
Avqust;Sentyabr;Oktyabr;
0 - 0
Endemik deyil
Bütün Azərbaycan;