İstifadə olunan qaynaqlar

Azərbaycan Florası (I-VIII, 1950-1961).

Conservatory and Botanical Garden - http://www.ville-ge.ch/cjb

Convention on Plant Diversity - https://www.cbd.int

Əsgərov A.M. Azərbaycan Florasının konspekti. Bakı, Elm, 2011.

International Legume Database & Information Service - http://www.ildis.org

International Organization for Plant Information - http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/iopi/iopihome.htm

Royal Botanic Garden Edinburgh - http://www.rbge.org.uk

Royal Botanic Gardens - https://www.kew.org

Russian Plants - http://www.plantarium.ru

Talıbov T., İbrahimov Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri. Naxçıvan, 2008.

The International Plant Names Index (IPNI) - http://www.ipni.org

The New York Botanical Garden - https://www.nybg.org

Türkiye Bitkileri Listesi - http://www.bizimbitkiler.org.tr

Türkiye Bitkileri Veri Sistemi - http://tubives.com